ZB SZAREK w 2008 rozpoczął wydobycie oraz przerób surowca pochodzącego ze złoża piaskowca magurskiego "BARCICE".

 

 

Jesteśmy firmą produkującą materiały kamienne dla potrzeb budownictwa drogowego, hydrotechnicznego oraz ogólnego. Produkujemy kruszywa spełniające wymagania norm, starając się spełnić Państwa oczekiwania.