Kruszywa produkowane w Kopalni Piaskowca BARCICE, posiadają aktualne orzeczenia o jakości kruszywa wg obowiązujacych norm:

  • PN-EN 13242 - dla potrzeb drogownictwa

  • PN-EN 13383 - kamień naturalny do robót regulacyjnych

   

KOPALNIA PIASKOWCA

BARCICE 

 33-342 BARCICE

 

Oferta

 

Lp

Nazwa materiału

frakcja / granulacja

 

1

Kamień łamany ( hydrotechniczny)

1000-2000 mm

 

2

Kamień łamany ( hydrotechniczny)

500-800 mm

 

3

Kamień łamany ( hydrotechniczny)

100-300 mm

 

4

Kamień łamany ( hydrotechniczny)

63-150 mm

 

5

Kamień łamany - Tłuczeń

31,5- 63 mm

 

6

Kamień łamany- Kliniec

5-31,5 mm

 

7

Kamień łamany- Kliniec

20-40 mm

 

8

Kamień łamany- Kliniec

5-20 mm

 

9

Mieszanka z kruszywa łamanego

0-63 mm

 

10

Mieszanka z kruszywa łamanego

0-31,5 mm

 

11

Kamień łamany

0-5 mm

 

12

Urobek ziemno skalny

 

 

13

Masa stabilizacyjna

0-10 mm

 

14

Masa stabilizacyjna

0-20 mm

 

15

Masa stabilizacyjna

0-40 mm

 

16

Masa stabilizacyjna

0-60 mm