Oferta

Kruszywa produkowane w Kopalni Piaskowca BARCICE, posiadają aktualne orzeczenia o jakości kruszywa wg obowiązujących norm:

  • PN-EN 13242 - dla potrzeb drogownictwa

  • PN-EN 13383 - kamień naturalny do robót regulacyjnych

LpNazwa materiałufrakcja / granulacja
1Kamień łamany ( hydrotechniczny)1000-2000 mm
2Kamień łamany ( hydrotechniczny)500-800 mm
3Kamień łamany ( hydrotechniczny)100-300 mm
4Kamień łamany ( hydrotechniczny)63-150 mm
5Kamień łamany - Tłuczeń31,5- 63 mm
6Kamień łamany- Kliniec5-31,5 mm
7Kamień łamany- Kliniec20-40 mm
8Kamień łamany- Kliniec5-20 mm
9Mieszanka z kruszywa łamanego0-63 mm
10Mieszanka z kruszywa łamanego0-31,5 mm
11Kamień łamany0-5 mm
12Urobek ziemno skalny 
13Masa stabilizacyjna0-10 mm
14Masa stabilizacyjna0-20 mm
15Masa stabilizacyjna0-40 mm
16Masa stabilizacyjna0-60 mm